kogut newsletter nowy
Partnerzy

Organizacja Odzysku Opakowań Eko Cykl

Polska Izba Handlu Hotel Śląsk

Polecamy

 

Otwórz

Kompleksowy audyt środowiskowy

 

Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach. W ramach audytu weryfikujemy również czy poprawnie realizują Państwo swoje obowiązki wynikające z innych przepisów dotyczących ochrony środowiska:

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888),
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), m.in. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., roku poz. 21),
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

 

Zredukuj ryzyko kar związanych z niespełnieniem wymogów
przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.


Zakres audytu:

Odpady:

 • Klasyfikacja odpadów.
 • Ewidencja odpadów.
 • Wymagane zgody na wytwarzanie odpadów.
 • Gospodarowanie odpadami.
 • Sprawozdawczość w zakresie odpadów w wymaganych prawem okresach czasu.
 • zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
 • określimy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,
 • sprawdzimy, czy prowadzona jest ewidencja odpadów i czy prowadzona jest prawidłowo,
 • zweryfikujemy, czy odpady zostały właściwie zaklasyfikowane,
 • podpowiemy, jak zminimalizować koszty związane z gospodarką odpadami,
 • doradzimy, jak prowadzić sprawozdawczość w zakresie odpadów,
 • powiemy, jak przygotować się do zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.


Opłata produktowa i opakowania:

 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Sprawozdawczość dotycząca opakowań w wymaganych prawem okresach czasu.
 • Realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach.
 • sprawdzimy czy właściwie określono opakowania obciążone obowiązkiem ustawy,
 • zweryfikujemy czy wyliczono i uiszczono właściwą kwotę należnej opłaty produktowej oraz czy złożono tzw. sprawozdania OŚ-OP1 za minione 5 lat,
 • sprawdzimy czy terminowo składane są tzw. sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.


Opłaty za korzystanie ze środowiska:

 • Wymagane zgody dotyczące aspektów korzystania ze środowiska.
 • Sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w wymaganych prawem okresach czasu.
 • Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Rodzaje i kategorie wprowadzanych opakowań.
 • Ewidencja opakowań.
 • Złożenie zawiadomień do marszałka województwa dotyczących działalności polegającej na wprowadzaniu opakowań na rynek.
 • określimy czy dany rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska,
 • powiemy jak wyliczyć opłaty środowiskowe i wypełnić sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Klasyfikacja numeru i nazwy grupy wprowadzanego sprzętu.
 • Weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Obowiązki związane z zabezpieczeniem finansowym.
 • Ewidencja sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Sprawozdawczość dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wymaganych prawem okresach czasu.

Baterie i akumulatory:

 • Weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. baterii i akumulatorów.
 • Ewidencja baterii i akumulatorów.
 • Weryfikacja kategorii wprowadzanych baterii i akumulatorów.
 • Realizowanie obowiązku zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania baterii i akumulatorów.
 • Realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem baterii i akumulatorów.
 • Sprawozdawczość dotycząca baterii i akumulatorów w wymaganych prawem okresach czasu.

 

Zobacz dlaczego warto zlecić audyt:

 

Sprawdź w jakim zakresie Twoja firma wpływa na środowisko, jakie wiążę się z tym obowiązki oraz koszty, poznaj mające zastosowanie w Twojej działalności wymagania prawne związane z ochroną środowiska.

Termin i miejsce:

Termin ustalany jest indywidualnie.

Audyt odbywa się w Państwa firmie.


Koszty:

Audyt jest usługą dostosowaną do Państwa wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Państwa Przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.


Jak zlecić audyt?

W celu ustalenia szczegółów dotyczących oferty oraz terminu audytu, prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

 

Mariusz Szabłowski
Opiekun projektu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
519 184 310