Audyt Środowiskowy

Kompleksowy audyt środowiskowy

Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach.

W ramach audytu weryfikujemy również czy poprawnie realizują Państwo swoje obowiązki wynikające z innych przepisów dotyczących ochrony środowiska:

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), m.in. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., roku poz. 21),

ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107),

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

Zredukuj ryzyko kar związanych z niespełnieniem wymogów
przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Zakres audytu

Odpady:

klasyfikacja odpadów,

ewidencja odpadów,

wymagane zgody na wytwarzanie odpadów,

gospodarowanie odpadami,

sprawozdawczość w zakresie odpadów w wymaganych prawem okresach czasu,

zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

określimy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,

sprawdzimy, czy prowadzona jest ewidencja odpadów i czy prowadzona jest prawidłowo,

zweryfikujemy, czy odpady zostały właściwie zaklasyfikowane,

podpowiemy, jak zminimalizować koszty związane z gospodarką odpadami,

doradzimy, jak prowadzić sprawozdawczość w zakresie odpadów,

powiemy, jak przygotować się do zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.

Opłata produktowa i opakowania:

realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

sprawozdawczość dotycząca opakowań w wymaganych prawem okresach czasu,

realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach,

sprawdzimy czy właściwie określono opakowania obciążone obowiązkiem ustawy,

zweryfikujemy czy wyliczono i uiszczono właściwą kwotę należnej opłaty produktowej oraz czy złożono tzw. sprawozdania OŚ-OP1 za minione 5 lat,

sprawdzimy czy terminowo składane są tzw. sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Opłaty za korzystanie ze środowiska:

wymagane zgody dotyczące aspektów korzystania ze środowiska,

sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w wymaganych prawem okresach czasu,

raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,

rodzaje i kategorie wprowadzanych opakowań,

ewidencja opakowań,

złożenie zawiadomień do marszałka województwa dotyczących działalności polegającej na wprowadzaniu opakowań na rynek,

określimy czy dany rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska,

powiemy jak wyliczyć opłaty środowiskowe i wypełnić sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

klasyfikacja numeru i nazwy grupy wprowadzanego sprzętu,

weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

obowiązki związane z zabezpieczeniem finansowym,

ewidencja sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

sprawozdawczość dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wymaganych prawem okresach czasu.

Baterie i akumulatory:

weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. baterii i akumulatorów,

ewidencja baterii i akumulatorów,

weryfikacja kategorii wprowadzanych baterii i akumulatorów,

realizowanie obowiązku zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania baterii i akumulatorów,

realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem baterii i akumulatorów,

sprawozdawczość dotycząca baterii i akumulatorów w wymaganych prawem okresach czasu.

Zobacz dlaczego warto zlecić audyt:

Sprawdź w jakim zakresie Twoja firma wpływa na środowisko, jakie wiążę się z tym obowiązki oraz koszty, poznaj mające zastosowanie w Twojej działalności wymagania prawne związane z ochroną środowiska.

Koszty:

Audyt jest usługą dostosowaną do Państwa wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Państwa przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.

Termin i miejsce:

Termin ustalany jest indywidualnie. Audyt odbywa się w Państwa firmie.

W celu otrzymania szczegółowych informacji lub zamówienia audytu, prosimy o kontakt:

Mariusz Szabłowski, tel. 519 184 310, e-mail: oplatysrodowiskowe@mmconsulting.waw.plWażne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności serwisu
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
7. Dane podlegają udostępnieniu pomiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
8. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
9. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10.Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Zamknij