Kampanie edukacyjne:

pomagają wprowadzić CSR* do strategii firmy,

umożliwiają czerpanie wymiernych korzyści finansowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Segregacja

Warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów

Warsztaty organizowane dla pracowników. Wysegregowane odpady będą źródłem dodatkowych przychodów dla firmy.

Żarówka

Szkolenie z zasad “Zielonego Biura”

Oszczędność prądu czy papieru to redukcja kosztów nieograniczająca podstawowej funkcjonalności przedsiębiorstwa: www.mmconsulting.waw.pl/zielone-biuro.

Liść

Ekologiczne programy edukacyjne

Wspierające sprzedaż poprzez zaangażowanie konsumentów w gry, zabawy oraz konkursy ekologiczne.

*CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility)

hand building up a grassy panorama against the blue skyCSR to sposób zarządzania firmą uwzględniający, już na poziomie budowania strategii, poza interesami biznesowymi, także interesy społeczne, ochronę
środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wpisuje się on w zasadę zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością firmy a interesem społecznym.

CSR nie wyklucza efektywności ekonomicznej. Wręcz przeciwnie.
Ma być gwarantem zwiększonego popytu na produkty lub usługi przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialnego.

Informujemy, iż znajdujemy się w bazie doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Naszą rolą będzie świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Źródło: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2269

Więcej informacji: Piotr Grodkiewicz, tel. 519 184 340, e-mail: edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności serwisu
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
7. Dane podlegają udostępnieniu pomiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
8. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
9. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10.Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Zamknij