Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Oferujemy następujące rodzaje szkoleń:

  • 04 wrzesień|| Warszawa  Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze przepisy i regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami i w jakim zakresie zmienią się obowiązki Przedsiębiorców wynikające z przepisów dotyczących Bazy Danych o Odpadach. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu gospodarki opakowaniami, którym podlega szeroka grupa przedsiębiorców. Zapoznanie uczestników z obowiązującym formularzem rejestrowym, podanie informacji o sankcjach i karach jakie mogą być nałożone za brak wpisu do BDO i konsekwencji niedotrzymania terminu wpisu do rejestru. ...

  • 7 wrzesień || WARSZAWA || Komisja Europejska pracuje nad pakietem dyrektyw, które zmieniać mają obecną gospodarkę z linearnej na cyrkularną. Odejście od liniowego wykorzystania surowców na rzecz obiegu zamkniętego, oznacza duże zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, różnego rodzaju organizacji i instytucji (również administracji), a także wszystkich konsumentów. Osoby biorące udział w szkoleniu wzbogacą swą wiedzę o innowacyjne, zgodne z najnowszymi przepisami narzędzia do stosowania w przedsiębiorstwie i organizacji, a tym samym do współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w naszym kraju. Szkolenie pozwoli z wyprzedzeniem przygotować się na czekające wszystkich interesariuszy zmiany.      ...

  • 18 wrzesień || WARSZAWA Na szkoleniu dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość od 2016 roku! Czy już wiesz jak je zrealizować?...

  • 19 wrzesień || WARSZAWA Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Organizator: Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od 17 lutego 2016 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! ...

  • 20 wrzesień || WARSZAWA Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania....

  • 18 grudzień || WARSZAWA Warsztaty z ochrony środowiska będą prowadzone w oparciu o „Case study”, czyli studium przypadku. Polega ono na dokładnej analizie problemu i przedstawieniu rozwiązań w jaki sposób można uregulować wymagania prawne ciążące na danym przedsiębiorstwie. Warsztaty skupiają się przede wszystkim na praktycznym podejściu do sytuacji, które mogą napotkać przedsiębiorcy w swoich firmach. Na podstawie przykładowych sytuacji uczestnicy przy współpracy z prowadzącymi warsztaty będą musieli rozwiązywać problematyczne przypadki z obszaru ochrony środowiska....

  • 21-23 sierpień || ZAKOPANE Kurs prowadzony jest na podstawie obowiązujących ustaw z zakresu ochrony środowiska. Kurs pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę o nowe przepisy i zasady. I dzień -  gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, II dzień - opłaty za korzystanie ze środowiska, III dzień - opłata produktowa i opakowania....

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności serwisu
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
7. Dane podlegają udostępnieniu pomiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
8. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
9. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10.Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Zamknij