Zbiorcze zestawienia o odpadach

Czy należy składać sprawozdania dotyczące odpadów?

 

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987), podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie tej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – sporządzają i składają zbiorcze zestawienia o odpadach za lata 2012-2016, stosując przepisy dotychczasowe.

 

Kto sporządza roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

 

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów) obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 

Do kiedy i gdzie składa się zbiorcze zestawienia o odpadach?

 

Sprawozdania o odpadach należy składać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Co należy zrobić, gdy sprawozdanie o odpadach nie zostało złożone?

 

W przypadku niezłożenia zbiorczego zestawienia o odpadach (gdy podmiot był do tego zobowiązany) należy niezwłocznie przygotować i złożyć sprawozdanie. Ewidencję odpadów należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, którego ona dotyczy. Tyle samo lat należy przechowywać zestawienia o odpadach.

 

Jakie kary grożą za niezłożenie zbiorczego zestawienia o odpadach?

 

Za niezrealizowanie obowiązku sprawozdawczego w postaci zbiorczego zestawienia o odpadach podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej, wyznaczając termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni (chyba że podmiot przekazał sprawozdanie przed dniem wydania tej decyzji). Dalsze nieprzekazanie sprawozdania, mimo wydania ww. decyzji przez WIOŚ, skutkuje karą w wysokości 2000 zł.

Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona wielokrotnie, jednak nie może przekroczyć 8500 zł za dany rok kalendarzowy.Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności serwisu
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
7. Dane podlegają udostępnieniu pomiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
8. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
9. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10.Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Zamknij